Jämför

Jämför

Egenskapstabell

Egenskap  LivionKey30   LivionKey1 
Antal fack 30 1
Reserveringar på distans Ja Ja
Kundens PIN-kod är i kraft bara
den tiden som reserveringen
Ja Ja
Facköppning på distans Ja Ja
E-post-meddelande åt kunden Ja Ja
SMS-meddelande åt kunden Ja Ja
Främre kamera Ja -
Kamera i fack Ja Ja
Alarm om automaten blir flyttad Ja Ja
Alarm om automaten blir skakad Ja Ja
Alarm om automaten får elavbrott Ja -
Alarm om automaten är inte uppkopplad Ja Ja
Avbrottsfri kraftförsörjning
ca. 10 timmar
Ja -
Inspelning av knappar man tryckt på Ja Ja
Märker om facket är tomt Ja Ja
Administrationsapplikation Ja Ja
Möjligheten för olika användarnivå Ja Ja
Redigerbara sms- och e-post mallar Ja Ja
Larmet förmedlas vidare Ja Ja