Programvara

Programvara

Som ägare av nyckelautomaten kan du styra den via en webb-baserad applikation. Ifall ditt företag redan använder något reserveringssystem, kan vi också bjuda på en API -gränsyta, som möjliggör kommunikationen av reserveringsinformationen från två olika system.

 

 

Med hjälp av vårt program, kan du övervaka automaten på distans, även om flera automater skulle vara i bruk och också övervaka helhetssituationen av nycklar i en enskild automat.

 


 

Du kan lätt göra reserveringar eller ändra dem.

 

 

Vårt program innehåller också flera andra funktioner, till exempel:
Inläggning och borttagning av nycklar, reserveringar, e-post- och SMS -meddelanden åt kunder, verktyg för övervakning av nyckelautomatens händelser, vid behov fotografering av hämtningstillfälle och möjligheten att se bilden från nyckelfackets insida. Automaten märker om nyckelfacket är tomt eller inte, alltså är nyckeln hämtad eller returnerad.

LivionKey30 WeatherBox automaten alarmerar om automaten får elavbrott eller om den håller på att bli flyttad. Enheten har batteribackup för korta strömavbrott. Korta elavbrott är alltså inte hinder för automatens funktion.