Jämför

Jämför

Egenskapstabell

Egenskap  LivionKey30   LivionKey30 WeatherBox 
Antal fack 30 30
Reserveringar på distans Ja Ja
Kundens PIN-kod är i kraft bara
den tiden som reserveringen
Ja Ja
Facköppning på distans Ja Ja
E-post-meddelande åt kunden Ja Ja
SMS-meddelande åt kunden Ja Ja
Främre kamera Ja Ja
Kamera i fack Ja Ja
Alarm om automaten blir flyttad Ja Ja
Alarm om automaten blir skakad Ja Ja
Alarm om automaten får elavbrott Ja Ja
Alarm om automaten är inte uppkopplad Ja Ja
Avbrottsfri kraftförsörjning ca. 10 timmar korta strömavbrott
Inspelning av knappar man tryckt på Ja Ja
Märker om facket är tomt Ja Ja
Administrationsapplikation Ja Ja
Möjligheten för olika användarnivå Ja Ja
Redigerbara sms- och e-post mallar Ja Ja
Larmet förmedlas vidare Ja Ja
För utomhusbruk - Ja