LivionKey Register

LivionKey Register

LivionKey Register är ett nyckel administrationsprogram, ett användarvänligt system för att automatisera hanteringen av nycklar. Programmet har inga begränsningar på nyckel-, användar- eller fastighetsantal och fungerar 24/7. Med LivionKey Register kan du hantera alla dina nycklar.

Följande funktioner ingår i nyckelregistret:
1. Hantering av användare.
2. Hierarkiska strukturen för platser, det vill säga organisationsstrukturen, t.ex. land, area, stad, region, byggnad och möjlighet att dela upp olika accessrättigheter till varje nivå.
3. Nyckelhantering lägg till, ta bort, redigera.
4. Nyckel delning (överlämning/returnering), manuellt eller kontaktlöst genom LivionKey automater.
5. Alarm
6. Händelse logg vid nyckel hantering.
7. Användningsstatistik för organisation eller fastighet


1. Hantering av användare

I denna funktion har man möjlighet att hantera alla nyckelregister programanvändare. Användare är personer som har rättigheter till det webbläsarbaserade LivionKey programmet. Endast administratörer har rätt att hantera andra användare.
Användaren av programmet kan beviljas åtkomsträtt till hela organisationen eller bara till en viss del av den, t.ex. en byggnad eller byggnader i en stad. 


2. Hierarkiska strukturen för platser, dvs hantering av organisationsstrukturen

Hanteringsfunktionen i organisationen kan användas för att lägga till, ta bort eller ändra organisationsstrukturen, till exempel land, region, stad och byggnad.
En organisations struktur kan skapas hur man vill, även om vi rekommenderar att strukturen skapas på ett sätt som stöder accessrättigheterna.
T.ex. Land ---> Städer -> Byggnad -> Lägenhet, och sedan delar man rättigheterna så att användaren som får access att hantera nycklarna på stadsnivå i programmet får access till alla byggnader och nycklar som är under byggnaderna i den staden. Med andra ord ser användaren endast dom objekt som man har rätt till.


3. Nyckelhantering

Med nyckelhantering funktionen kan du lägga till, ta bort, redigera och visa alla nycklar som finns listade. Listan kan filtreras och hämtas efter platser, men även med hjälp av sökkriterier. Nycklarna är kopplade till byggnader som ligger under organisationsstrukturen. Användaren av programmet ser bara de nycklar som man har rätt till.


4. Nyckel delning (överlämning/returnering)

Varje gång man gör en nyckelutlämning i LivionKey-nyckelregister programmet, skapas ett "kontrakt". Kontraktet innehåller information om mottagaren och hur länge nyckeln skall användas. Kontraktet kan innehålla en eller flera nycklar. Uppdragsavtalet kan skapas i förväg.
Nyckeln kvitteras ut av nyckelns mottagare på följande sätt:

● Om nyckeln överlämnas manuellt, skapas överföringsavtalet av nyckel "ägaren" (program användaren) i programmet kvitterar sedan mottagaren av avtalet och nyckeln (användaren av nyckeln) med signatur för nyckel "ägaren" (programanvändare) på iPad eller Android surfplatta.
● Om nyckeln returneras manuellt till nyckel "ägaren", markerar denne i programmet att nyckeln har returnerats.
● Om nyckeln överlämnas från LivionKey automaten skapas överlämningsavtalet ansluten till just den enheten och nyckelplatsen direkt i programmet. I så fall sker nyckelhämtning och returnering automatiskt vid nyckelautomaten

Nyckelns mottagare/användare får alltid efter varje uthämtning eller returnering en kvittans via e-post att nyckeln har hämtats eller returnerats.

 


5. Alarm

Om en nyckel inte returneras inom utsatt tid kommer händelsen att generera ett alarm som visas i LivionKey nyckelregisterprogrammet.
Larm information kan vidarebefordras automatiskt via e -post eller sms.
Alla larm kan ses i en logg som visar både aktiva larm och larmhistorik.


6. Händelselogg vid nyckelhantering

I programmets händelselogg kan man se alla överlämnanden och returneringar av nycklar och dess historik, för varje nyckel visas all händelserelaterad information.


7. Statistik

a. Organisations rapporten visar en översikt av nyckelhanteringen på organisationsnivå.

b. Byggnads rapporten visar en översikt av nyckelhanteringen på organisationsnivå per byggnad