Jämför

Jämför

Egenskapstabell

Egenskap  LivionKey-30   LivionKey-1 
Antal fack 30 1
Reserveringar på distans Ja Ja
Kundens PIN-kod är i kraft bara
den tiden som reserveringen
Ja Ja
Facköppning på distans Ja Ja
E-post-meddelande åt kunden Ja Ja
SMS-meddelande åt kunden Ja -
Främre kamera Ja -
Kamera i fack Ja Ja
Alarm om automaten blir flyttad Ja -
Alarm om automaten blir skakad Ja -
Alarm om automaten får elavbrott Ja -
Avbrottsfri kraftförsörjning
ca. 10 timmar
Ja -
Inspelning av knappar man tryckt på Ja -
Märker om facket är tomt Ja -
Administrationsapplikation Ja Ja
Möjligheten för olika användarnivå Ja -
Redigerbara sms- och e-post mallar Ja -
Larmet förmedlas vidare Ja -